Buurschap Berkhey op pad met erfgoed-ontwikkelaar COUP

Buurschap Berkhey op pad met erfgoed-ontwikkelaar COUP

Een unieke samenwerking voor een uniek gebied! Buurschap Berkhey en Erfgoed herontwikkelaar Coup willen samen aan de slag met de monumentale barakken vlakbij voormalig vliegkamp Valkenburg en het gebied daar omheen.

Buurschap Berkhey is het project van MakenBewaren waarin de nu leegstaande barakken een buurschap gaan vormen. Een parkachtig terrein waar recreanten ontspannen of meewerken, waar ambachten en cultuur overal zichtbaar zijn, waar natuur en mensen elkaar versterken; waar op een vernieuwende manier voedselproductie en biodiversiteit gelijk op trekken; waar toekomstige generaties mee verder kunnen.

COUP is een erfgoed ontwikkelaar met oog voor duurzaamheid en collectiviteit. COUP ontwikkelt bijzondere oude gebouwen, gebieden met oog voor de omgeving en aandacht voor circulaire uitgangspunten. Zij brengen verbindingen tot stand tussen investeerders en toekomstige gebruikers.

Het Buurschap-plan is ambitieus op het gebied van duurzaamheid, energie, afval- en grondstoffen. En ook nieuwe woonvormen en samenhang tussen bewoners en gebruikers zijn een integraal onderdeel van de visie. De COUP-Group onderschrijft dit streven en heeft daarvoor een werkend financieel draaiboek uitgewerkt.

Als de barakken binnenkort in de verkoop gaan is de tijd rijp voor deze samenwerking en de concrete invulling.

Maandag 17 december 2018 ondertekenen het kernteam van Buurschap Berkhey en projectontwikkelaar Coup daarvoor een Intentieverklaring. Ze spreken af het komend jaar hun krachten te bundelen en de invulling van gebouwen en terrein verder uit te werken.

Direct na deze ondertekening gaan ze met wethouder Gerard Mosterd jr de aanpak met financiële onderbouwing bespreken.

Buurschap Berkhey en COUP zijn erg enthousiast en hopen binnenkort te kunnen overgaan tot de aankoop van de eerste barakken!

Foto: Buurschap Berkhey kernteam en COUP tekenen intentie-overeenkomst.