Buurschap Berkhey

In en om de leegstaande barakken groeit langszaam: Buurschap Berkhey! De term ‘buurschap’ verwijst naar een plaats waar bewoners en bezoekers samen zorgen voor de omgeving. Maken Bewaren heeft als doel om van dit gebied een openbare, duurzame en creatieve plek te maken. Hierin moet ruimte zijn voor wonen, zorgen, natuur, cultuur, kunst, ambacht, horeca, educatie, recreatie en nog veel meer.

Het idee is om met elkaar een parkachtig woon- en werkgebied op te bouwen en daarmee het gebied te koesteren. Bestaande gebouwen worden opgeknapt en aangepast zodat ze weer voldoen aan hun nieuwe functies en de huidige eisen. De tekening geeft een idee hoe het eruit zou kunnen zien!