Hoever zijn we nu?

Er gebeurt veel en er gebeurt weinig, althans zo lijkt het misschien voor mensen die niet direct zijn betrokken.
Er zijn 8 initiatieven die zich, middels een commitment-verklaring, aan MakenBewaren hebben verbonden. Zij ondersteunen daarmee het team van MakenBewaren, dat bestaat uit Saskia de Zee, Albert Meijvogel en Sjan Beniers. Daarnaast zijn er vele mensen uit Katwijk en omgeving die ons met raad en daad bijstaan. Wij en zij geloven dat ons plan voor het behoud van alle barakken en het ontwikkelen van Buurschap Berkhey, op deze plek, een enorme toegevoegde waarde is voor Katwijk. Wij willen zorg dragen voor de gebouwen en de omgeving en het gebied openbaar toegankelijk maken. Onze visie kunt u hier lezen.
We hebben deze week een presentatie van ons plan gegeven voor Dunea en aan ambtenaren en een raadslid van de gemeente Katwijk. Binnenkort ook voor medewerkers van de provincie en mogelijk nog andere overheden. We zijn ook een kaart van kansen aan het ontwikkelen. Dit wordt een, vooral visuele, impressie van wat wij willen met de barakken en omgeving. Met deze kaart kunnen we mogelijke partners en investeerders, nog duidelijker laten zien wat we willen.
Er zijn best veel mensen en bedrijven die belangstelling hebben om met ons mee te doen. Jammer genoeg haken ze (tijdelijk) af, omdat ze geen tijd kunnen steken in het ontwikkelen van dit plan. Tijd, geduld en flexibiliteit zijn wel nodig! Een andere reden is dat ze liever een van de barakken willen kopen. Wij willen niet voor het particulier bezit gaan. Het gebied is in onze visie gemeenschappelijk eigendom en opengesteld voor publiek en dat willen we zo houden. De gebruikers zijn huurders die betrokken zijn bij de zorg voor de gebouwen, de omgeving en mensen die er verblijven, werken en wonen.
Binnenkort is er een bijeenkomst voor nieuwe belangstellenden. Weet je iemand? Hulp bij de realisering van dit plan is zeker welkom. Wanneer de bijeenkomst is horen jullie nog. Mensen kunnen zich alvast aanmelden via een mail aan makenbewaren@gmail.com. Zij krijgen dan een lijstje met vragen, die ze op voorhand kunnen beantwoorden en ze kunnen ons ook vragen stellen, als de info op de website niet toereikend is.

Team MakenBewaren.

Hieronder zijn enkele foto’s van de presentatie in de barak van afgelopen week te zien:
foto1foto2foto3foto4foto5foto6foto7foto8foto9foto10