Nieuws

Posted by MakenBewaren on 07/10/2018

Plannen besproken in gemeentehuis Katwijk

21 september 2018 – Onze plannen voor Buurschap Berkhey besproken in het gemeentehuis van Katwijk. Er wordt nu volop nagedacht over invulling van het gebied rondom voormalig Vliegkamp Valkenburg. Over een paar weken hopen we weer in gesprek te kunnen gaan met alle partijen. Het is een groot en complex project, maar we voelen dat het de goede kant op gaat!

Buurschap Berkhey: een open plan voor nieuw gebruik van de oude barakken vlakbij Katwijk!

Posted by MakenBewaren on 12/07/2018

Buurschap bijeenkomst 6 augustus

Buurschap Berkhey. Steeds een stapje verder. Vorige week zijn we weer samengekomen in de oude barak om alle actiepunten door te nemen. Samen gaan we ermee aan de slag!

Wil je ook meedenken en meehelpen? Maandag 6 augustus komen we om 19:30 uur weer samen. Je bent welkom!

www.makenbewaren.nl
#buurschapberkhey #buurschap #barakken #valkenburg #vliegkamp #dunea #katwijk #wassenaar #leiden #cultuur #theater #natuur #educatie #recreatie #kunst #zorg #horeca

Posted by MakenBewaren on 15/06/2018

Buurschap Berkhey

In en om de leegstaande barakken groeit langszaam: Buurschap Berkhey! De term ‘buurschap’ verwijst naar een plaats waar bewoners en bezoekers samen zorgen voor de omgeving. Maken Bewaren heeft als doel om van dit gebied een openbare, duurzame en creatieve plek te maken. Hierin moet ruimte zijn voor wonen, zorgen, natuur, cultuur, kunst, ambacht, horeca, educatie, recreatie en nog veel meer.

Het idee is om met elkaar een parkachtig woon- en werkgebied op te bouwen en daarmee het gebied te koesteren. Bestaande gebouwen worden opgeknapt en aangepast zodat ze weer voldoen aan hun nieuwe functies en de huidige eisen. De tekening geeft een idee hoe het eruit zou kunnen zien!

Posted by MakenBewaren on 17/10/2017

Presentatie voor raadsleden

De gemeente Katwijk en Dunea hebben in 2016 een opdracht verleend aan OKRA, een bureau voor landschapsarchitectuur. De vraag was welke mogelijkheden er zijn met de barakken aan de duin kant. Het college van Burgemeester en wethouders van Katwijk heeft op basis van de adviezen van OKRA haar voorkeur uitgesproken voor behoud van zoveel mogelijk barakken.  Dunea wil er zoveel mogelijk slopen.

Op donderdag 5 oktober kwamen de leden van de gemeenteraad van Katwijk bij elkaar en hadden vertegenwoordigers van Dunea, het Rijksvastgoedbedrijf, het Cuypergenootschap en MakenBewaren gevraagd een visie te geven op het standpunt van B&W.

Hieronder volgt een verslag van de presentatie van MakenBewaren.

Posted by admin on 13/03/2017

Hoever zijn we nu?

Er gebeurt veel en er gebeurt weinig, althans zo lijkt het misschien voor mensen die niet direct zijn betrokken.
Er zijn 8 initiatieven die zich, middels een commitment-verklaring, aan MakenBewaren hebben verbonden. Zij ondersteunen daarmee het team van MakenBewaren, dat bestaat uit Saskia de Zee, Albert Meijvogel en Sjan Beniers. Daarnaast zijn er vele mensen uit Katwijk en omgeving die ons met raad en daad bijstaan. Wij en zij geloven dat ons plan voor het behoud van alle barakken en het ontwikkelen van Buurschap Berkhey, op deze plek, een enorme toegevoegde waarde is voor Katwijk. Wij willen zorg dragen voor de gebouwen en de omgeving en het gebied openbaar toegankelijk maken. Onze visie kunt u hier lezen.
We hebben deze week een presentatie van ons plan gegeven voor Dunea en aan ambtenaren en een raadslid van de gemeente Katwijk. Binnenkort ook voor medewerkers van de provincie en mogelijk nog andere overheden. We zijn ook een kaart van kansen aan het ontwikkelen. Dit wordt een, vooral visuele, impressie van wat wij willen met de barakken en omgeving. Met deze kaart kunnen we mogelijke partners en investeerders, nog duidelijker laten zien wat we willen.
Er zijn best veel mensen en bedrijven die belangstelling hebben om met ons mee te doen. Jammer genoeg haken ze (tijdelijk) af, omdat ze geen tijd kunnen steken in het ontwikkelen van dit plan. Tijd, geduld en flexibiliteit zijn wel nodig! Een andere reden is dat ze liever een van de barakken willen kopen. Wij willen niet voor het particulier bezit gaan. Het gebied is in onze visie gemeenschappelijk eigendom en opengesteld voor publiek en dat willen we zo houden. De gebruikers zijn huurders die betrokken zijn bij de zorg voor de gebouwen, de omgeving en mensen die er verblijven, werken en wonen.
Binnenkort is er een bijeenkomst voor nieuwe belangstellenden. Weet je iemand? Hulp bij de realisering van dit plan is zeker welkom. Wanneer de bijeenkomst is horen jullie nog. Mensen kunnen zich alvast aanmelden via een mail aan makenbewaren@gmail.com. Zij krijgen dan een lijstje met vragen, die ze op voorhand kunnen beantwoorden en ze kunnen ons ook vragen stellen, als de info op de website niet toereikend is.

Team MakenBewaren.

Hieronder zijn enkele foto’s van de presentatie in de barak van afgelopen week te zien:
foto1foto2foto3foto4foto5foto6foto7foto8foto9foto10