Nieuws

Posted by MakenBewaren on 17/12/2018

Buurschap Berkhey op pad met erfgoed-ontwikkelaar COUP

Buurschap Berkhey op pad met erfgoed-ontwikkelaar COUP

Een unieke samenwerking voor een uniek gebied! Buurschap Berkhey en Erfgoed herontwikkelaar Coup willen samen aan de slag met de monumentale barakken vlakbij voormalig vliegkamp Valkenburg en het gebied daar omheen.

Buurschap Berkhey is het project van MakenBewaren waarin de nu leegstaande barakken een buurschap gaan vormen. Een parkachtig terrein waar recreanten ontspannen of meewerken, waar ambachten en cultuur overal zichtbaar zijn, waar natuur en mensen elkaar versterken; waar op een vernieuwende manier voedselproductie en biodiversiteit gelijk op trekken; waar toekomstige generaties mee verder kunnen.

COUP is een erfgoed ontwikkelaar met oog voor duurzaamheid en collectiviteit. COUP ontwikkelt bijzondere oude gebouwen, gebieden met oog voor de omgeving en aandacht voor circulaire uitgangspunten. Zij brengen verbindingen tot stand tussen investeerders en toekomstige gebruikers.

Het Buurschap-plan is ambitieus op het gebied van duurzaamheid, energie, afval- en grondstoffen. En ook nieuwe woonvormen en samenhang tussen bewoners en gebruikers zijn een integraal onderdeel van de visie. De COUP-Group onderschrijft dit streven en heeft daarvoor een werkend financieel draaiboek uitgewerkt.

Als de barakken binnenkort in de verkoop gaan is de tijd rijp voor deze samenwerking en de concrete invulling.

Maandag 17 december 2018 ondertekenen het kernteam van Buurschap Berkhey en projectontwikkelaar Coup daarvoor een Intentieverklaring. Ze spreken af het komend jaar hun krachten te bundelen en de invulling van gebouwen en terrein verder uit te werken.

Direct na deze ondertekening gaan ze met wethouder Gerard Mosterd jr de aanpak met financiële onderbouwing bespreken.

Buurschap Berkhey en COUP zijn erg enthousiast en hopen binnenkort te kunnen overgaan tot de aankoop van de eerste barakken!

Foto: Buurschap Berkhey kernteam en COUP tekenen intentie-overeenkomst.

Posted by MakenBewaren on 07/10/2018

Plannen besproken in gemeentehuis Katwijk

21 september 2018 – Onze plannen voor Buurschap Berkhey besproken in het gemeentehuis van Katwijk. Er wordt nu volop nagedacht over invulling van het gebied rondom voormalig Vliegkamp Valkenburg. Over een paar weken hopen we weer in gesprek te kunnen gaan met alle partijen. Het is een groot en complex project, maar we voelen dat het de goede kant op gaat!

Buurschap Berkhey: een open plan voor nieuw gebruik van de oude barakken vlakbij Katwijk!

Posted by MakenBewaren on 12/07/2018

Buurschap bijeenkomst 6 augustus

Buurschap Berkhey. Steeds een stapje verder. Vorige week zijn we weer samengekomen in de oude barak om alle actiepunten door te nemen. Samen gaan we ermee aan de slag!

Wil je ook meedenken en meehelpen? Maandag 6 augustus komen we om 19:30 uur weer samen. Je bent welkom!

www.makenbewaren.nl
#buurschapberkhey #buurschap #barakken #valkenburg #vliegkamp #dunea #katwijk #wassenaar #leiden #cultuur #theater #natuur #educatie #recreatie #kunst #zorg #horeca

Posted by MakenBewaren on 15/06/2018

Buurschap Berkhey

In en om de leegstaande barakken groeit langszaam: Buurschap Berkhey! De term ‘buurschap’ verwijst naar een plaats waar bewoners en bezoekers samen zorgen voor de omgeving. Maken Bewaren heeft als doel om van dit gebied een openbare, duurzame en creatieve plek te maken. Hierin moet ruimte zijn voor wonen, zorgen, natuur, cultuur, kunst, ambacht, horeca, educatie, recreatie en nog veel meer.

Het idee is om met elkaar een parkachtig woon- en werkgebied op te bouwen en daarmee het gebied te koesteren. Bestaande gebouwen worden opgeknapt en aangepast zodat ze weer voldoen aan hun nieuwe functies en de huidige eisen. De tekening geeft een idee hoe het eruit zou kunnen zien!

Posted by MakenBewaren on 17/10/2017

Presentatie voor raadsleden

De gemeente Katwijk en Dunea hebben in 2016 een opdracht verleend aan OKRA, een bureau voor landschapsarchitectuur. De vraag was welke mogelijkheden er zijn met de barakken aan de duin kant. Het college van Burgemeester en wethouders van Katwijk heeft op basis van de adviezen van OKRA haar voorkeur uitgesproken voor behoud van zoveel mogelijk barakken.  Dunea wil er zoveel mogelijk slopen.

Op donderdag 5 oktober kwamen de leden van de gemeenteraad van Katwijk bij elkaar en hadden vertegenwoordigers van Dunea, het Rijksvastgoedbedrijf, het Cuypergenootschap en MakenBewaren gevraagd een visie te geven op het standpunt van B&W.

Hieronder volgt een verslag van de presentatie van MakenBewaren.