Nieuws

Posted by MakenBewaren on 25/08/2016

Extra Theatrale Rondwandeling

De theatrale rondleiding langs de barakken op 5 september is vol.  De tour start om 19.00 precies.  Wij raden stevig schoeisel aan omdat het over ongebaande paden zal gaan.
Graag nog bevestigen als je bericht heby gekregen dat je mee kunt er is een wachtlijst. De inschrijving sluit op 5/9 om 12. 00 uur. Na dit tijdstip lezen wij e-mails niet eerder dan de volgende dag.

Inschrijven voor de Beursvloer van Dromen kan nog wel. De Beurs zal waarschijnlijk half oktober plaats vinden. Meer info volgt. Mensen die al ingeschreven zijn krijgen sowieso mail.

 

Posted by MakenBewaren on 18/08/2016

Theatrale rondleiding langs barakken voormalig Vliegveld Valkenburg

We leiden nog rond op 29 augustus en 5 september. Kaartjes zijn gratis! Maar aanmelden is wel nodig, stuur een mailtje via deze site. Zet er in met hoeveel mensen je wilt komen. We nemen dan contact met je op. De tour is vooral bedoeld als introductie voor mensen die plannen of dromen hebben met de barakken. Na afloop gaan we hierover in gesprek. Het is gebleken dat kinderen vooral dit laatste deel nauwelijks interessant vinden. Wellicht iets om in overweging te nemen bij uw aanmelding.  Tot ziens!

barak_vliegveld_valkenburg_1

 

Posted by MakenBewaren on 19/07/2016

brainstormsessie in het gemeentehuis

Brainstormsessie in gemeentehuis

Op 29 juni vond er in het gemeentehuis van Katwijk een brainstormsessie van Burgerinitiatief Maken(n)Beware(n) met vertegenwoordigers van de eigenaren van de barakken en diverse deskundigen. De bedoeling hiervan was om inzicht in elkaars denkrichtingen te krijgen.

Wat ons betreft is de sessie geslaagd te noemen. We hebben geleerd waar mogelijkheden en knelpunten liggen en hoe die wellicht te masseren zijn. En we konden enkele conclusies trekken:

-dat alle aanwezigen een aanpak van het gebied als geheel willen blijven nastreven en het dus niet willen laten versnipperen. Zonder deze samenhang zou de landschappelijke waarde niet op het hoogste niveau uitkomen

-door het gebied meer open te maken, zowel met zichtlijnen als door paden zou die samenhang beter te beleven kunnen zijn.

-de openbaarheid/ toegankelijkheid van de barakken en het terrein is in het waterwingebied precair vanwege de eisen van grondwaterbescherming en de status Natura 2000 van de duinen ernaast. Dit vergt wellicht concessies van alle stakeholders

We hebben na afloop ook besloten om een zomeraktiviteit voor publiek te organiseren in of rond de barakken ten behoeve van ‘reuring’. Alles in overleg met RVB en Dunea.

De deelnemers van de brainstormsessie waren:

 • Sjan Beniers, mede oprichter en huidig bedrijfsleider van 32-jarige Vereniging Kringloop Project Leiden. Werkt met ongeveer dertig vrijwillers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt-www.kringloopprojectleiden.nl –team Make(n)Beware(n)-
 • Gerard Bol, raadslid gemeente Katwijk voor De Lokalen;
 • Wytze Boonsma (o.v.b) Hoofd Vastgoed Dunea. -Dunea is eigenaar van terrein en de barakken aan de westzijde van de N441
 • Helen van Broekhuijsen architect en docent bouwkunde aan de Haagse Hogeschool gespecialiseerd in bouwtechnische renovatie en transformatie/haalbaarheids onderzoek van bestaande gebouwen.
 • Wim van Duijn, raadslid Katwijk voor SGP;
 • Roland van Engelen, werkt bij Rijks Vastgoed Bedrijf, de eigenaar van de barakken aan oostzijde van de weg N441. Hij is belast met de voorbereiding van de verkoop.
 • Guido Enthoven van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie. Hij is expert in de veranderende rollen van overheid en burger en brainstormsessies-www.imi.nu
 • Albert Meijvogel, interieurarchitect en –bouwer-www.albertmeijvogel.nl. -team Make(n)Beware(n)-
 • Philip Rogaar, hoofd vastgoed van Natuurmonumenten en expert in verandering en integratie van monumenten in natuur
 • Dirk Roosendaal, landschapsarchitect bij Roosendaal Landscaping BV en bewoner van aangrenzende gebied ‘De Mient’- rlbv.nl
 • Wim Voogt, landschapsarchitect bij OKRA. Dit bureau is ingehuurd door Dunea en de gemeente Katwijk om een plan te maken voor het gebied waarin de barakken staan.
 • Jos Willemsen, ontwikkelt en ontwerpt vitale landschappen in theorie, strategie en praktijk. www.jwlp.nl
 • Saskia de Zee, cultureel ondernemer –team Make(n)Beware(n)-

Hieronder een lijst met ideeën die in de sessie naar boven kwamen en de ‘puntenwaardering’ die de deelnemers daaraan hebben toegekend.

De lijst is bedoeld om inzicht in denkrichtingen te krijgen, niet om per sé een vervolg op te gaan maken.

brainstorm-resultaten