Over ons

 

Plan

 

MakenBewaren maakt een intergraal plan voor nieuw gebruik van de barakken van voormalig vliegveld Valkenburg.

 

MakenBewaren is een open plan voor een nieuw gebruik voor de barakken en het terrein eromheen van voormalig Vliegveld Valkenburg. We zijn een denktank en netwerk van professionals van diverse pluimage: wetenschappers, vernieuwers in de publieke sector; ondernemers in stadstuinderij, biologische groente- en fruitpakketten; ontwikkelaars van landschappen en permacultuur, sociaal ondernemers; een jeugd- en opvoedhulp organisatie; creatief en ambachtelijk ondernemers.

 

MakenBewaren streeft naar een verandering van het barakken-ensemble en terrein in onderlinge samenhang. Samenhang met verleden, heden en toekomst. Samenhang met cultuur en natuur. Samenhang met gebruikers en (toekomstige) bewoners. Samenhang met landelijke, provinciale en lokale overheden. En vooral samen met betrokken burgers want daarmee kan een monument uit een tijd van angst worden omgezet in een project van hoop en samenwerking.

Durfplek

 

We willen hier een 'durfplek' maken. Die plek op een andere manier durven te transformeren dan voorheen. We doen een appèl op creativiteit zowel van professionals, van wetenschappers, van de politiek als van ons en andere burgers. We denken dat de toekomst van dit gebied moet worden ontwikkeld en gedragen door inbreng van overheden en burgers samen. 'Top Down and Bottom Up'.

 

Er doet zich hier namelijk iets bijzonders voor: er zijn land en gebouwen die al betaald zijn; waar zeer hoge natuur-en cultuurwaarden liggen; waar de laatste grote open ruimte in de Randstad naast ligt. Hier kan men ervoor kiezen het niet zo duur mogelijk te verkopen maar er juist zo veel mogelijk maatschappelijk rendement te behalen. Te kiezen voor een lange termijn in plaats van snelle opbrengst. Er ligt een kans om de plek te transformeren voor een innovatief en algemeen belang.

werktafel

Hoe?

 

Met burgers die vanwege hun betrokkenheid bij die plek in gesprek gaan met de overheid om een raamwerk te bedenken en zorgen dat het goed wordt. Met burgers die de veranderingen organiseren, realiseren en later beheren. Een toekomst die scoort op ecologie, publieke functies, sociaal, cultureel en ja, ook op financiën.
 
Hier staat onze visie in zijn geheel.