Presentatie voor raadsleden

De gemeente Katwijk en Dunea hebben in 2016 een opdracht verleend aan OKRA, een bureau voor landschapsarchitectuur. De vraag was welke mogelijkheden er zijn met de barakken aan de duin kant. Het college van Burgemeester en wethouders van Katwijk heeft op basis van de adviezen van OKRA haar voorkeur uitgesproken voor behoud van zoveel mogelijk barakken.  Dunea wil er zoveel mogelijk slopen.

Op donderdag 5 oktober kwamen de leden van de gemeenteraad van Katwijk bij elkaar en hadden vertegenwoordigers van Dunea, het Rijksvastgoedbedrijf, het Cuypergenootschap en MakenBewaren gevraagd een visie te geven op het standpunt van B&W.

Hieronder volgt een verslag van de presentatie van MakenBewaren.